Nieuws

Zo ga je om met de opslag van chemische stoffen

Indien je op jouw werk of binnen jouw bedrijf met chemische stoffen werkt, dan is de opslag hiervan niet direct het eerste waar je aan denkt. Toch zijn er regels in de wet opgesteld over de opslag hiervan. Deze stoffen brengen namelijk risico’s met zich mee voor het milieu en de leefomgeving en dienen daarom zorgvuldig opgeslagen te worden. Werk jij bijvoorbeeld bij een garagebedrijf die motorolie of accu’s opslaat of bij een fabriek die met chemicaliën werkt, lees dan hier hoe je deze stoffen dient op te slaan.

Richtlijn opslag gevaarlijke stoffen

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, oftewel de PGS 15, is een richtlijn opgesteld voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Bij een ongewenste situatie, zoals een branduitbraak, kunnen deze stoffen gevaar leveren voor het personeel, het bedrijf en de omgeving. Sla je de producten volgens deze richtlijn op, dan verklein je de kans op dit gevaar. In de richtlijn zijn de gevaarlijke stoffen gedefinieerd en ingedeeld in verschillende categorieën. Hierbij valt te denken aan ontplofbare stoffen als buskruit en vuurwerk, gassen als kooldioxide en stikstof, bijtende stoffen als zoutzuur en zwavelzuur en nog veel meer. Verdiep je goed in het type gevaarlijke stoffen binnen jouw bedrijf voor de juiste omgang. Zo valt bijvoorbeeld ammoniak of magnesiumpoeder niet onder de werkingssfeer van de PGS 15.

Werkvoorraad gevaarlijke stoffen

Onder een werkvoorraad gevaarlijke stoffen wordt verstaan de voorraad van verpakte gevaarlijke stoffen die ten behoeve van de bedrijfsvoering in een productieruimte is opgesteld. Per gevaarlijke stof mag voor iedere werkvoorraad ten hoogte één aangebroken verpakkingseenheid zijn en één reserve. Deze stoffen dienen bewaard te worden in deugdelijke verpakking die bestand is tegen de desbetreffende gevaarlijke stof. Indien de werkvoorraad bestaat uit een hoeveelheid van meer dan 50 liter, dan dient deze verpakking boven een lekbak worden geplaatst. Voor brandbare stoffen is echter altijd een lekbak vereist.

Een lekbak kiezen

Voor het kiezen van de juiste lekbak dien je goed na te gaan voor welk(e) product(en) je deze nodig hebt. Zo heb je lekbakken zonder rooster of een opvangplateau staal en kunststof voor kleinere verpakkingen, maar ook bijvoorbeeld lekbakken voor vaten van 60 tot 200 liter. Voor de opvangcapaciteit geldt dat deze tenminste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid moet hebben. Tevens moet de opvangcapaciteit ten minste 10% zijn van de inhoud van alle opgeslagen stoffen. Hiermee worden calamiteiten niet voorkomen, maar de risico’s worden wel als aanvaardbaar geacht. Eventueel gelekte vloeistoffen moeten uit de lekbak worden verwijderd. Zorg er uiteraard voor dat je een lekbak koopt die voldoet aan de PGS 15-richtlijnen.

Geef een reactie